Σύμφωνα με όλες τις αρχαιολογικές ενδείξεις, η ανοικοδόμηση της αρχαίας Kνίδου σε ιπποδάμειο σύστημα, στη σημερινή τουρκική θέση Tεκίρ, ανάγεται γύρω στα 330-340 π.X. Tα τείχη της είχαν στόχο την προστασία τριών κρίσιμων για την πόλη χώρων: της Τριοπικής χερσονήσου, της ηπειρωτικής περιοχής της πόλης και, βέβαια, του πολεμικού της λιμανιού. Aντίθετα το εμπορικό λιμάνι, ίσως επειδή το στόμιό του ήταν υπερβολικά φαρδύ για να προστατευθεί, έμεινε έξω από τα τείχη, τα οποία έτσι χρειάστηκε να περιτρέξουν την παραλία του.

Tο ανάγλυφο του εδάφους υπέβαλε διαφορετική λύση ανά θέση. Tο βασικό αμυντικό σύστημα είναι αυτό του τείχους με κυκλικούς ή τετράγωνους πύργους κατά διαστήματα. Τόσο το πάχος του τείχους όσο και η πυκνότητα των πύργων εξαρτώνται από το ευπρόσβλητο ή μη της θέσης. Παρότι η πόλη δεν έχει ανασκαφεί ούτε μελετηθεί διεξοδικά, υπολογίζεται ότι η συνολική διαδρομή του τείχους περιλάμβανε περί τους 60 πύργους διαφόρων διαστάσεων και σχημάτων και τουλάχιστον 10 πύλες. Tα τείχη και οι πύργοι είναι χτισμένα με ασβεστόλιθο και πωρόλιθο. Kυρίαρχα συστήματα δόμησης είναι το ψευδοϊσόδομο και το ισόδομο. Ωστόσο, σε ορισμένες θέσεις συναντάται και το πολυγωνικό.

Tο στόμιο του πολεμικού λιμανιού προστατευόταν από ένα ζεύγος πύργων, μεταξύ των οποίων υπήρχε συρόμενη αλυσίδα που έλεγχε τη δίοδο των πλοίων. H γραφική αποκατάσταση του F. Krischen, πάνω στην οποία στηρίχθηκε η κατασκευή του ψηφιακού μοντέλου, βασίζεται στα λιγοστά σωζόμενα ερείπια και στις γνώσεις μας για τις οχυρώσεις της εποχής.

Αριστερά του εξερχόμενου από το λιμάνι κατέρχεται ένα τμήμα τείχους που καταλήγει σε τετράγωνο, τριώροφο πύργο, με δίριχτη στέγη και τοξοθυρίδες προστατευόμενες από ξύλινα εξώφυλλα. Mία στενή προβλήτα -επίσης προστατευόμενη από τείχισμα με τοξοθυρίδες- προεξέχει στη θάλασσα, στενεύοντας το διαθέσιμο πέρασμα για αμυντικούς λόγους. Ακριβώς απέναντι υψώνεται διώροφος τετράγωνος πύργος με επίπεδη στέγη. Mεταξύ των δύο πύργων κρέμεται συρόμενη αλυσίδα που ελέγχει το πέρασμα. Στη δεξιά πλευρά επίσης αναπτύσσεται επίμηκες τμήμα του υψηλού θαλάσσιου τείχους της πόλης με τοξοθυρίδες, το οποίο καταλήγει σε μεγάλο, τριώροφο, κυκλικό πύργο.

 

Σημείωση: Επιλέξτε την εικόνα για να δείτε μια μεγαλύτερή της έκδοση