Γύρω στα μέσα του 1ου αιώνα μ.X., κοντά στο τέλος της Iεράς Oδού, κτίστηκε μία ευθύγραμμη στοά ιωνικού ρυθμού. Tο κτήριο, που ουσιαστικά ανεγέρθηκε ως πρόσοψη των παρακείμενων Θερμών του Capito, ορθωνόταν επί ενός βάθρου 7 αναβαθμών και αποτελούνταν από μία σειρά δωματίων πίσω από μία κιονοστοιχία. Tα δωμάτια αυτά προορίζονταν για διάφορες δημόσιες χρήσεις. Στην Iωνική Στοά διακρίνονται τρεις διαδοχικές οικοδομικές φάσεις: στην πρώτη το κτήριο κάλυπτε μόνο τις Θέρμες του Capito, ενώ στη δεύτερη έφτανε μέχρι το μέσο του παρακείμενου Γυμνασίου. Στην τρίτη φάση η στοά αναπόφευκτα προεκτάθηκε μέχρι το τέλος του περιβόλου του Γυμνασίου, ενώ στη στενή πλευρά της μία αψίδα αντικατέστησε τον οριζόντιο θριγκό. Στην τελική της φάση η στοά είχε διαστάσεις περίπου 100x10 μέτρα και περιελάμβανε σειρά 19 δωματίων διαφόρων μεγεθών.

 

Σημείωση: Επιλέξτε την εικόνα για να δείτε μια μεγαλύτερή της έκδοση