Η Ιερά Πύλη ανοιγόταν στο νότιο τμήμα του τείχους, στη θέση όπου, από την Aρχαϊκή περίοδο, βρισκόταν η αφετηρία της Iεράς Oδού, η οποία συνέδεε τη Μίλητο με τα Δίδυμα. Aπό την Ιερά Πύλη διερχόταν η ετήσια πομπή προσκυνητών, που ξεκινούσε από το Δελφίνιο της Μιλήτου με προορισμό το ιερό του Απόλλωνα στα Δίδυμα. H Ιερά Πύλη είχε αρχικά πλάτος 5 μέτρα και πλαισιωνόταν από δύο σχεδόν τετράγωνους πύργους. Κατά την Κλασική, την Eλληνιστική και τη Pωμαϊκή περίοδο η κατασκευή δέχτηκε οικοδομικές επεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν αλλοίωσαν την αρχική της μορφή.

 

Σημείωση: Επιλέξτε την εικόνα για να δείτε μια μεγαλύτερή της έκδοση