Σημείωση: Επιλέξτε την εικόνα για να δείτε μια μεγαλύτερή της έκδοση

 

VRML αναπαράσταση του οικισμού του Διμηνίου