Το Τμήμα Τρισδιάστατων Αναπαραστάσεων και Κίνησης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Ιδρύματος, καλύπτει και ανάγκες οπτικοακουστικών εφαρμογών γενικότερου ενδιαφέροντος.

Παρακάτω παραθέτονται μερικά παραδείγματα τέτοιων έργων, όπως ο κινούμενος λογότυπος του ΙΜΕ, γραφικά που εμπλουτίζουν κινηματογραφικές παραγωγές, κοινωνικά μηνύματα, διαφημιστικά και άλλα.